Motto! Hinekure Chaser- Panco. (CHAP01)


*Note: Phần tiếp theo của Hinekure Chaser

Advertisements

(SNK DJ) Cục Cục Đại Úy – Ngoại Truyện 2


Doujin: Kokko Heichō Extra 2 Becomes A Lost Child (Cục Cục Đại Úy Ngoại Truyện 2 - Trở Thành Đứa Trẻ Bị Lạc) Artist:: Oyaji (Father) Rating: R-15 Pairing/Character: Erwin (Người) x Levi (Gà) Giới thiệu: Ngoại truyện kokko heichō. Cuộc sống của tiên gà rán Levi và Erwin cùng 3 nhóc tì gà rán mà Erwin mang về. Read: Here Download: Update … Continue reading (SNK DJ) Cục Cục Đại Úy – Ngoại Truyện 2